บรรยากาศห้องพัก และ ราคาห้อง

ที่พัก เกาะสีชัง ห้องพัก บิ๊กเฮ้าส์ 02


ประเภทห้องพักที่ให้บริการ
ห้องขนาดมาตรฐาน (Standard Size)
ห้องสำหรับครอบครัว (Family Size)


รายละเอียดห้องพัก

• ให้บริการห้องพักแบบเตียงเดี่ยว - เตียงคู่
• สามารถพักได้ห้องละ 2 ท่าน
• ต้องการเตียงเสริมเพิ่มท่านละ 300 บาท
• เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากไม่ประสงค์ขอเพิ่มเตียงเสริม
• สามารถรองรับการเข้าพักในรูปแบบหมู่คณะได้ถึง 50 คน พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม
• ราคาห้องพัก 800 - 1,500 บาท/คืน


โปรโมชั่น (Promotion)
* แพคเกจห้องพักและมีบริการให้เช่ารถจักรยานยนต์สำหรับใช้เป็นพาหนะท่องเที่ยวบนเกาะในราคาพิเศษ