ร้านอาหาร - ของฝากจากสีชัง

• อาหารทะเล
• ปลาหมึกแห้ง