ห้องสำหรับครอบครัว (Family Size)

รายละเอียดห้องพัก

• สามารถพักได้ห้องละ 3 - 4 ท่าน